Polityka jakości

Polityka jakości
  Jakość świadczonych usług jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania Serwisu Eksploatacji Gazowych Urządzeń Stacji. Zaufanie klientów osiągane jest przez zapewnienie wysokiej jakości usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby.

Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez wdrożenie i utrzymanie w SEGUS Sp z o.o. Systemu Zarządzania Jakością spełniającego międzynarodowe wymagania ISO PN-EN 9001:2009.

Tylko ciągłe doskonalenie systemu, stawianie sobie i realizacja coraz bardziej ambitnych zadań daje gwarancję, że oferowana usługa zawsze będzie spełniała wymagania klienta. Potrzeby i oczekiwania Naszych klientów spełniamy pełniąc niezawodny nadzór nad aparaturą techniczną, zapewniając bezpieczną, sprawną i kompleksową obsługę w zakresie gazownictwa. Stosowanie najlepszych z dostępnych i przyjaznych środowisku osiągnięć technicznych pozwala zachować wysoką jakość świadczonych usług.

Wysoka kultura w kontakcie z klientami i przyjazna atmosfera wewnątrz firmy to dla nas nieodłączny, standardowy element jakości. Zabiegamy o zadowolenie klientów w kontakcie z naszymi pracownikami, a o pracownikach myślimy tak by nic nie rozpraszało ich koncentracji na sprawach klientów. Główne kierunki działania w celu realizacji polityki jakości:
 

1.  Pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w realizację podstawowych celów oraz zapewnienie niezbędnych zasobów.
2. Zagwarantowanie klientom usługi rzetelnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. Stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów.
4. Rozszerzanie zakresu świadczonych usług.
5. Kształtowanie wśród pracowników przekonania o znaczeniu jakości oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy.
6. Motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy
7. Stałe monitorowanie i pomiar realizowanych procesów wraz z bieżącą analizą stopnia zadowolenia klienta