Usługi

Usługi

 
  

                                                                           
  - budowa i remonty sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia,
- budowa i remonty stacji gazowych,
- budowa i remonty kotłowni na paliwo gazowe,
- budowa i remonty punktów redukcyjnych gazu,
  - budowa i remonty instalacji gazowych,
- doszczelnianie instalacji gazowych od wewnątrz środkiem BCG Gas,
- dowóz środka nawaniającego (THT) i napełnianie instalacji nawaniających.
 


  - eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia,
  - eksploatacja punktów redukcyjnych gazu,
  - eksploatacja instalacji nawaniających,
  - usuwanie awarii obiektów gazowych.
                                                                                                                       

                                                             

                                                                              
    - doradztwo techniczne w zakresie obiektów gazowych,
  - projektowanie stacji gazowych,
  - projektowanie wewnętrznych instalacji gazowych,
  - projektowanie sieci gazowych,
   - projektowanie kotłowni gazowych,
  - sprzedaż na zamówienie urządzeń gazowych określonego typu lub producenta,
  - sprzedaż na zamówienie urządzeń gazowych o wskazanych parametrach.